LỊCH ÂM DƯƠNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (anhhoa126@yahoo.com.vn)
 • (hdhoa.nh@khanhhoa.edu.vn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tra từ điển


  Tra theo từ điển:  Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 4 > (45 bài)

  Pdf-small

  Yến, tạ, tấn

  Ngày gửi: 2018-10-30 15:13:10

  Pdf-small

  Tuần 8. Đôi giày ba ta màu xanh

  Ngày gửi: 2018-10-30 15:10:52

  Word-logo-small

  Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

  Ngày gửi: 2018-02-06 20:55:21

  Word-logo-small

  Bài 15. Thủ đô Hà Nội

  Ngày gửi: 2018-02-06 15:46:09

  Word-logo-small

  Bài 15. Thủ đô Hà Nội

  Ngày gửi: 2018-02-06 15:40:18

  Word-logo-small

  Tuần 15. Tuổi Ngựa

  Ngày gửi: 2018-02-06 15:32:31

  Pdf-small

  Tập đọc: Chuyện cổ tích về lo...

  Ngày gửi: 2017-05-21 15:51:08

  Pdf-small

  Phép cộng

  Ngày gửi: 2017-05-21 15:12:03

  Pdf-small

  Chính tả(Nghe viết): Họa sĩ T...

  Ngày gửi: 2017-05-21 15:10:44

  Slide0

  Chính tả: Kéo co

  Ngày gửi: 2014-04-16 07:04:50

  Slide0

  LTVC: Tính từ

  Ngày gửi: 2014-04-16 07:04:45

  Slide0

  Ngoại ngữ

  Ngày gửi: 2014-04-15 02:04:52

  Slide0

  Ngoại Ngữ

  Ngày gửi: 2014-04-15 02:04:39

  Word-logo-small

  luyện từ và câu

  Ngày gửi: 2013-11-13 07:11:21

  Word-logo-small

  tích hợp biển đảo vào môn tiế...

  Ngày gửi: 2013-02-07 10:02:57

  Word-logo-small

  tích hợp biển đảo vào môn lịc...

  Ngày gửi: 2013-02-07 10:02:55

  Word-logo-small

  tích hợp biển đảo vào môn kho...

  Ngày gửi: 2013-02-07 10:02:29

  Word-logo-small

  hình thể dục khối 4

  Ngày gửi: 2013-02-07 10:02:09

  Word-logo-small

  tích hợp biển đảo vào môn đạo...

  Ngày gửi: 2013-02-07 09:02:32

  Word-logo-small

  giáo án tiếng việt 4 -HK1

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:58

  Word-logo-small

  giáo án kỹ thuật 4

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:56

  Word-logo-small

  giáo án tiếng việt 4 -HK2

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:47

  Word-logo-small

  Giáo án toán 4 - HK2

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:46

  Word-logo-small

  giáo án khoa học 4

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:38

  Word-logo-small

  giáo án lịch sử 4

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:34

  Word-logo-small

  giáo án đạo đức 4

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:22

  Word-logo-small

  Giáo án toán 4 - HK1

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:09

  Word-logo-small

  giáo án địa lí 4

  Ngày gửi: 2013-01-26 07:01:02

  Word-logo-small

  lồng ghép BVMT môn địa lý lớp 4

  Ngày gửi: 2013-01-17 12:01:57

  Word-logo-small

  lồng ghép BVMT môn lịch sử lớp 4

  Ngày gửi: 2013-01-17 12:01:46

  Word-logo-small

  lồng ghép KNS, BVMT môn khoa ...

  Ngày gửi: 2013-01-17 12:01:34

  Word-logo-small

  lồng ghép BVMT môn mĩ thuật l...

  Ngày gửi: 2013-01-17 12:01:32

  Word-logo-small

  lồng ghép KNS, BVMT môn tiếng...

  Ngày gửi: 2013-01-17 12:01:26

  Word-logo-small

  lồng ghép KNS, BVMT môn đạo đ...

  Ngày gửi: 2013-01-17 12:01:11

  Word-logo-small

  lồng ghép KNS, BVMT, TT HCM c...

  Ngày gửi: 2013-01-11 08:01:48

  Word-logo-small

  giáo án mỹ thuật lớp 4

  Ngày gửi: 2013-01-11 08:01:46