LỊCH ÂM DƯƠNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (anhhoa126@yahoo.com.vn)
 • (hdhoa.nh@khanhhoa.edu.vn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tra từ điển


  Tra theo từ điển:  Gốc > Giáo án > Tiểu học > Lớp 2 > (53 bài)

  Pdf-small

  Tập viết: Chữ hoa B

  Ngày gửi: 2017-10-05 14:09:33

  Pdf-small

  Bài 1. Vẽ đậm vẽ nhạt

  Ngày gửi: 2017-10-04 09:08:57

  Pdf-small

  Thường thức mĩ thuật

  Ngày gửi: 2017-05-21 16:47:17

  Pdf-small

  KNS: Lòng trung thực

  Ngày gửi: 2017-05-21 16:29:27

  Pdf-small

  34 - 8

  Ngày gửi: 2017-05-21 16:09:20

  Pdf-small

  LTVC: Từ ngữ về loài thú.Dấu ...

  Ngày gửi: 2017-05-21 16:06:57

  Pdf-small

  Chính tả: Cô giáo lớp em

  Ngày gửi: 2017-05-21 16:04:24

  Pdf-small

  Tập đọc: Cây xoài của ông em

  Ngày gửi: 2017-05-21 16:02:51

  Pdf-small

  Mặt trời

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:36:50

  Pdf-small

  KNS: Động viên, chăm sóc

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:00:19

  Pdf-small

  Chăm làm việc nhà

  Ngày gửi: 2017-05-17 14:48:15

  Pdf-small

  Tập đọc: Bàn tay dịu dàng

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:45:56

  Pdf-small

  Bảng chia 2

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:45:04

  Pdf-small

  Bảng nhân 3

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:33:34

  Pdf-small

  Chu vi hình tam giác- Chu vi ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:32:39

  Pdf-small

  Chính tả

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:30:07

  Pdf-small

  Tập đọc: Bé nhìn biển

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:14:16

  Pdf-small

  34 - 8

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:11:59

  Pdf-small

  Luyện từ và câu

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:00:56

  Slide0

  Chính tả Nghe- viết: Bé Hoa

  Ngày gửi: 2014-04-15 03:04:47

  Slide0

  Luyện từ và câu

  Ngày gửi: 2014-04-15 03:04:42

  Slide0

  Quà của Bố

  Ngày gửi: 2014-04-15 03:04:32

  Slide0

  Toán

  Ngày gửi: 2014-04-15 03:04:29

  Slide0

  Bảng nhân 3

  Ngày gửi: 2014-04-15 03:04:02

  Slide0

  Cơ quan tiêu hóa

  Ngày gửi: 2014-04-15 02:04:43

  Slide0

  Chính tả

  Ngày gửi: 2014-04-15 02:04:36

  Slide0

  Luyện tập chung

  Ngày gửi: 2014-04-15 02:04:36

  Slide0

  Tập đọc

  Ngày gửi: 2014-04-15 02:04:23

  Slide0

  Tập làm văn

  Ngày gửi: 2014-04-15 02:04:15

  Word-logo-small

  Âm nhạc

  Ngày gửi: 2014-04-15 02:04:08

  Word-logo-small

  TAP DOC LOP 2 TUAN 15

  Ngày gửi: 2013-12-10 08:12:09

  Word-logo-small

  giáo án chính tả lớp 2 học kỳ 2

  Ngày gửi: 2013-08-09 02:08:55

  Word-logo-small

  giáo án đạo đức lớp 2

  Ngày gửi: 2013-08-09 02:08:47

  Word-logo-small

  giáo án kể chuyện lớp 2 học kỳ 2

  Ngày gửi: 2013-08-09 02:08:46

  Word-logo-small

  giáo án luyện từ và câu lớp 2...

  Ngày gửi: 2013-08-09 02:08:35

  Word-logo-small

  giáo án tập làm văn lớp 2 học...

  Ngày gửi: 2013-08-09 02:08:35