LỊCH ÂM DƯƠNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (anhhoa126@yahoo.com.vn)
 • (hdhoa.nh@khanhhoa.edu.vn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tra từ điển


  Tra theo từ điển:  No_photo
  Họ và tên Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Minh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 3365 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Xuân Trường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Trần Cao Vân
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 79 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Hoàng Quỳnh Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Sơn
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 18966 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Mỹ Trinh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Phú
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 59 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Thân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Ninh Xuân
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 8 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Mạnh Tiến
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Thọ
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 1529 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tiểu học Ninh Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Trung
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Thị Mỹ Phượng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Tôn Đức Thắng
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 827 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thu Thiện
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Phú
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Thanh Xuân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Phú
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Ngọc Trường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Phú
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 29 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Ngọc Trường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Phú
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 5288 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thu Thiện
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Đông
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Thanh Tâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Thân
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 2263 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Tấn Phương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó trưởng Phòng
  Đơn vị cdsp Nha Trang
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 40 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phung Ngoc Nhu Y
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trãi
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Tuan Cuong
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/TUANCUONGIT
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 1479 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Thị Nhật Thương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ngô Thì Nhậm
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 59 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Quốc Việt
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Ngô Thì Nhậm
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 58 (xem chi tiết)